De boerderij

Als vee hebben wij gekozen voor "Aberdeen Angus". Dit is van oorsprong een Schots ras.

Aberdeen Angus is een ras met uitstekende eigenschappen dat het hele jaar buiten kan blijven. Het vlees is van uitstekende kwaliteit.

Onze kudde is samengesteld uit dieren welke van top fokkers in Tsjechie, Denemarken en Zwitserland zijn gekocht.

Het is de bedoeling om puur Aberdeen Angus vee te fokken en onze vaarsen en goedgekeurde fokstieren te verkopen aan andere fokkers in Europa. Jonge stieren welke niet als fokstier worden aangemerkt worden op rond twee jarige leeftijd geslacht. Het gerijpte vlees wordt onder ons eigen gecertificeerde label verkocht.

Het is onze intentie het vee in de beste natuurlijke omgeving te laten opgroeien...

Ter verbetering van het landschap hebben wij vele stukken landbouw grond omgezet in grasland voor ons vee en voor de productie van hooi en kuilvoer.

Voor dat doel hebben we ook 20 hectare klaver gezaaid. Het is opmerkelijk hoeveel wild dit veld dat tegen het bos aan ligt aantrekt.

Bomen, zoals tamme kastanjes, beuken, eiken en verschillende vruchtboom soorten zowel als meidoorn- en beuken hagen worden jaarlijks geplant.

Ter ondersteuning van de bijen zijn we begonnen met bloemrijke stroken aan te leggen. Dit programma zullen wij in de komende jaren verder uitbreiden.